Spectrum noline nosdkn largerS Csw3 

NEWS 175 S140808904 H

Spectrum

Sustainable Development Knowledge Network

"Resources - Rights - Justice"

Child Fund Myanmar အဖြဲ႔မွ ပံ့ပိုးၿပီး Spectrum အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ကာ ပညာေရးဦးစီးဌာန၊ သယံဇာတနွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္  ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ကဗ်ာႏွင္ ့ စာစီစာကုန္းဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပြဲမွ ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုေပးအပ္သည့္အခမ္းအနားကို ဧၿပီ ၃ ရက္   က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ ၁ ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

Read more...

အင္းဆက္စားသံုးေသာ အေလ႔အထသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအနွံအျပားတြင္ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္မူ အင္းဆက္သည္ ေန့စဥ္အာဟာရအျဖစ္ပါ၀င္သည္။

Read more...

မာစီေကာ(ျမန္မာ)၏ ျမန္မာ့မီးဖုိစီမံကိန္း (Myanmar Stoves Campaign) ႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စြမ္းရည္ျမင့္ မီးဖိုမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ “စြမ္းအားျမွင့္မီးဖုိဆုိင္ရာ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ” ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မႏၱေလးၿမဳိ႕ ရွိ ဟုိတယ္မႏၱေလးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Read more...

Child Fund Myanmar က ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး Spectrum အဖြဲ႔က ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္းအား ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီလ၂၇ ရက္ေန႔က ထားဝယ္ၿမိဳနယ္ရွိ အမွတ္ ၃ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Read more...

Spectrum မွ ဆက္သြယ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးရာထူးအား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ ေခၚယူလ်က္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ (တနဂၤေႏြေန႔) ညေန ၅ နာရီ ျဖစ္ပါသည္။

Read more...

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္အတူ၊

Read more...

Spectrum မွ စားသံုးႏိုင္သည့္ အင္းဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားအား ခန္႔အပ္ရန္ ေခၚယူလ်က္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ (ေသာၾကာေန႔) ညေန ၅ နာရီ ျဖစ္ပါသည္။

Read more...

၂၀၁၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ႏွင့္ ၂၅ ရက္ က ဘားအံ ၿမိဳ႕ရွိ ေတာ္ဝင္ရတနာဟိုတယ္တြင္ ျပည္သူ႔အေျချပဳ တာ၀န္ခံယူမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္သည့္  စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အေျချပဳ တာဝန္ခံယူမႈဆိုင္ရာ မြမ္းမံသင္တန္းကို Spectrum က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။

Read more...

Spectrum မွ ဆက္သြယ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးရာထူးအား ေခၚယူလ်က္ရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ (တနလၤာေန႔) ညေန ၅ နာရီ ျဖစ္ပါသည္။

ေၾကညာခ်က္ရယူရန္ ေအာက္ပါလင့္ကိုႏွိပ္ပါ

Read more...

Spectrum အဖြဲ႔၏ စီမံကိန္း အရာရွိ Mai Julia Dawt Len Iang က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ လူငယ္မ်ားပိုမိုပါ၀င္ခြင့္ရရွိေစေရးအတြက္ Login Asia က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Read more...

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေၾကာင့္ဆက္စပ္ေပၚေပါက္လာသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ားမအျမင္အေပၚ အေျခခံသည့္ သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္ကို Spectrum အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသုေတသနစာတမ္းကို ျပည့္စံုေစရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ထိုစာတမ္းမွ ေလ့လာစရာမ်ားစြာရွိသည္။

Read more...

Powered by KnowledgeArc